Menu

CRKBO

C.I.C.K. Academie staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.