Menu

Nieuw studiejaar vanaf September 2024

C.I.C.K. & FHK

Wil je het maximale geven, dan heb je energie nodig! Kortere reistijd is meer energie voor je talent. Vanuit Zwolle is praktisch heel Noord-Oost Nederland te bereiken binnen 1,5 uur reistijd. Als C.I.C.K. Academie en Vooropleiding hebben wij een warme band met Fontys Hoge School voor de Kunsten afdeling Musicaltheater.

Wanneer je doel is om te gaan studeren aan de FHK richting Musicaltheater dan zijn wij een prachtige start voor de ontwikkeling van jou talent.

C.I.C.K. Academie startte ooit als Song & Dance in Zwolle. In ons 25 jarig bestaan zijn wij 1 van de ‘hofleveranciers’ voor de afdelingen Musical- en Muziektheater van FHK in Tilburg.

o.a. William Spaaij, Wietske van Tongeren, Abke Bruins, Anne Appelo, Esmee Tempels en Sjoerd KnolĀ gingen je voor.

In goed overleg met FHK kwamen we tot de conlcusie dat Zwolle de perfecte plaats is voor jong talent en wij een goede ‘Hub’ zijn richting Tilburg in een latere fase van je talentontwikkeling. In september 2023 zijn wij voor het eerst gestart met dit traject.

Hoe ziet zo'n traject eruit!

Vanaf september 2024 starten wij:

  1. Toelatingsjaar Musical
  2. C.I.C.K. Vooropleiding

Er zijn bij C.I.C.K. 2 routes;

Route 1:
Het ‘Toelatingsjaar Musical’, is voor jonge talenten die klaar zijn met het VO en auditie hebben gedaan (wellicht al in Tilburg) voor een Hoge School voor de Kunsten en wel het talent hebben maar nog net niet klaar voor het 1e jaar. Daarnaast zien we veel studenten van een MBO artiest musicalperformer opleiding die nog niet op alle vlakken klaar zijn om de stap te maken naar het 1e jaar van een Hoge School.

Het intensieve programma is op zaterdag en om de week op zondag. Daarnaast is er gerichte auditievoorbereiding voor een Hoge School vor de Kunsten. Dat hoeft niet alleen richting FHK te zijn.

Er is de mogelijkheid om de voorstelling van FHK te bezoeken en besteden we aandacht aan de theoretische kant die nodig is om aangenomen te worden.

Wanneer je bij ons het ‘Toelatingsjaar Musicl’ volgt krijg je een coach en is er specifieke begeleiding richting de audities. Daarnaast is er vanuit Tilburg persoonlijke feedback na de auditie aldaar.

Route 2:
Je zit op het voortgezet onderwijs en doet nog geen eindexamen dan is er de route via de C.I.C.K. Vooropleiding. Afhankelijk hoe lang je nog hebt tot je eindexamen, word je nadat je bent aangenomen via onze auditie, in een klas ingedeeld van onze C.I.C.K. Vooropleiding.

Onze vooropleiding is al vanaf 7 jaar en loopt tot je eindexamen in het voortgezet onderwijs.
Net als bij het ‘Toelatingsjaar Musical’ stemmen we ons programma af richting aanname bij een Hoge School voor de Kunsten of een MBO Artiest opleiding. Uiteraard is de lijn naar het 1e jaar in Tilburg het doel.

Eerlijkheid

boven alles!

Zijn beide routes een garantie dat je wordt aangenomen bij Fontys? nee, absoluut niet. Wij zorgen ervoor dat je talent zo goed mogelijk wordt ontwikkeld en dat je ‘op je best bent’ tijdens de audities.

Eerlijkheid gaat boven alles! gedurende het traject wordt je vooruitgang gemonitoord en komt dit terug via je coach. Wanneer wij denken dat je er niet klaar voor bent of je talentontwikkelingscurve stagneert zullen wij daar samen (of gewenst met je ouders erbij) over spreken en kijken we wat het beste is om te doen.