Menu

Vanaf September 2023

C.I.C.K. partnerschool FHK

Wil je het maximale geven, dan heb je energie nodig! Kortere reistijd is meer energie voor je talent. Vanuit Zwolle is praktisch heel Noord-Oost Nederland te bereiken binnen 1,5 uur reistijd. C.I.C.K. Academie en Vooropleiding zijn partnerschool van Fontys Hoge School voor de Kunsten afdeling Musicaltheater.

Wanneer je doel is om te gaan studeren aan de FHK richting Musicaltheater dan zijn wij als partnerschool een prachtige start voor de ontwikkeling van jou talent.

C.I.C.K. Academie startte ooit als Song & Dance in Zwolle. In ons 25 jarig bestaan zijn wij 1 van de ‘hofleveranciers’ voor de afdelingen Musical- en Muziektheater van FHK in Tilburg.

o.a. William Spaaij, Wietske van Tongeren, Abke Bruins, Anne Appelo, Esmee Tempels en Sjoerd Knol gingen je voor.

We hebben samen besloten dit traject te formaliseren en een partnerschap aan te gaan.

Hoe ziet deze partnerschap eruit!

Vanaf september 2023 starten wij:

  1. Toelatingsjaar Musical
  2. C.I.C.K. Vooropleiding

Het betreft 2 concepten, het 1e concept, het ‘Toelatingsjaar Musical’, is voor jonge talenten die klaar zijn met het VO en auditie hebben gedaan (wellicht al in Tilburg) voor een Hoge School voor de Kunsten en wel het talent hebben maar nog net niet klaar voor het 1e jaar. Daarnaast zien we veel studenten van een MBO artiest musicalperformer opleiding die nog niet op alle vlakken klaar zijn om de stap te maken naar het 1e jaar van een Hoge School.

Het intensieve programma is op zaterdag en om de week op zondag. Daarnaast is er gerichte auditievoorbereiding en hebben we te gekke workshops van docenten uit Tilburg.

We gaan naar elkaars voorstellingen kijken en besteden we aandacht aan de theoretische kant die nodig is om aangenomen te worden.

Wanneer je bij ons het FHK studiejaar volgt krijg je een coach en is er specifieke begeleiding richting de audities. Daarnaast is er vanuit Tilburg persoonlijke feedback na de auditie aldaar.

Concept 2, je zit op het voortgezet onderwijs en doet nog geen eindexamen dan is er de route via de C.I.C.K. Vooropleiding. Afhankelijk hoe lang je nog hebt tot je eindexamen, word je nadat je bent aangenomen via onze auditie, in een klas ingedeeld van onze C.I.C.K. Vooropleiding.

Onze vooropleiding is al vanaf 7 jaar en loopt tot je eindexamen in het voortgezet onderwijs.
Net als bij het Toelatingsjaar Musical stemmen we ons programma af richting aanname voor het 1e jaar in Tilburg

Eerlijkheid

boven alles!

Zijn beide trajecten een garantie dat je wordt aangenomen bij Fontys? nee, absoluut niet. Wij zorgen ervoor dat je talent zo goed mogelijk wordt ontwikkeld en dat je ‘op je best bent’ tijdens de audities.

Eerlijkheid gaat boven alles! gedurende het traject wordt je vooruitgang gemonitoord en komt dit terug via je coach. Wanneer wij denken dat je er niet klaar voor bent of je talentontwikkelingscurve stagneert zullen wij daar samen (of gewenst met je ouders erbij) over spreken en kijken we wat het beste is om te doen.