Instructeur Niveau 5

De niveaus van de C.I.C.K. Academie zijn gespiegeld aan de Europese niveaus van het European Qualifications Framework. Dat betekent dat Niveau 5 gelijk staat aan Associate Degree en Niveau 6 aan Bachelor.
Deze Niveaus zijn erkend door OCW en worden in Nederland ingeschaald door het NLQF.

CICK Academie is ingeschaald en erkend voor Musicaltheater Niveau 5. Momenteel zitten we middenin de inschalingsfase van de overige opleidingen, zo ook voor instructeur.

In Nederland is er een groot gat tussen MBO Niveau 4 en een onderwijsbevoegdheid van een Hoge School voor de Kunsten.
Aangezien in de musical- en danswereld 80% van het lesgeven plaatsvindt buiten het MBO en Hoge Scholen is een tussenvorm als instructeur enorm welkom.

Onderdeel van het MBO Artiesten examen Niveau 4 is het verzorgen van een workshop. Dit is een mooie start, maar wanneer je meer wilt en niet 4 jaar een Docenten opleiding wilt volgen, is onze Niveau 5 Instructeur een uitkomst.

Je behaalt in 2 jaar (of 1 jaar versneld) je instructeurs diploma.
Tijdens de opleiding komen vele zaken aan bod waaronder pedagogiek, didactiek, methodiek en toegepaste psychologie.
De toepassing vindt direct plaats tijdens de lessen die onderdeel zijn van de opleiding.
Wanneer je ambitie ligt in het starten van een eigen musical- of dansschool is het diploma voor Instructeur uit te breiden met een pakket Ondernemerschap.

Deze opleiding is te volgen in eigen tempo en kan perfect gecombineerd worden met een uitvoerende opleiding op het MBO of Hoge School voor de Kunsten.

Meer weten? Bel of mail ons!